TCMB, yeni kararlarla dijital cüzdanlarla kolay ödemelerin önünü açtı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dijital cüzdanlarla yapılacak kolay ve güvenli ödemelerin önünü açmak için yeni tebliğleri yürürlüğe soktu.

TCMB tarafından hazırlanan “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uluslararası standartlar, en iyi uygulamalar ve diğer ülkelerdeki düzenlemeler de dikkate alınarak kuruluşların etkin, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde faaliyet göstermesine katkıda bulunacağına inanılan eklemeler, daha açık yazılması ihtiyacı bulunan hükümler ve düzeltilmesi gerekli görülen hususlarda güncellemeler gerçekleştirildi.

Milli ve yerli olan bir ödemeler ekosistemi amaçlanıyor

Güvenli, etkin ve verimli işleyen, rekabetçi, birlikte çalışabilirliğin sağlandığı, temel altyapıları milli ve yerli olan bir ödemeler ekosisteminin tesis edilmesinin amaçlandığı değişiklikler kapsamında, ödemeler alanında düzenlemelere ilk defa “dijital cüzdan” tanımı eklendi. Bu gelişmeyle dijital cüzdan hizmetinin sunulması ile ilgili şartlar düzenlendi.

Daha az nakitli ekonomiye geçiş hedefleniyor

Bu sayede Türkiye’de dijital ödemelerin, cüzdan uygulamaları vasıtasıyla günün ihtiyaçları doğrultusunda, riskler ve güvenlik unsurları dikkate alınarak kolay ve maliyet etkin şekilde kullanılması ve yaygınlaşması sağlanacak, daha az nakitli ekonomiye geçiş ve finansal tabana yayılmanın artırılması hedeflerine katkı verilecek.

Dijital cüzdan kararları verildi

Karekod ödemelerinin iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına ilişkin hükümler eklendi

Tebliğde, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, tarafından 29 Aralık 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanan “Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik” kapsamında arayüz sağlayıcı olarak hizmet sunması ile ilgili gerekli değişiklikler yansıtıldı.

Bankaların hizmeti aynı ücretle vermesi sağlanacak

Bankaların ödeme veya elektronik para kuruluşu kurarak faaliyet gösterme eğilimi artarken, sektördeki rekabeti bozucu etkilerin azaltılması adına bankaların, iştirakleri olan kuruluşlara, altyapı hizmeti sunduğu diğer kuruluşlarla aynı şartlar ve imkanlar dahilinde ve aynı ücret politikasıyla hizmet sunmasını sağlayacak maddeler eklendi.

TROY’un yaygınlaştırılması stratejisi

FAST TR Karekod ödemelerinin iş yerlerinde yaygınlaştırılmasına ilişkin hükümler dahil edildi. TROY’un yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde eklenen hükümlerle birlikte kartlı sistem kuruluşuna göre farklı uygulamalarda bulunulamayacağına (ayrımcılık yasağı) ve iş yerlerinde kullanımını yaygınlaştıracak ifadeler getirildi.

Fonlar teminat olarak gösterilemeyecek

Değişikliğe göre, ödeme fonları ve elektronik para ihracı karşılığında alınan fonlar teminat olarak gösterilemeyecek, bu fonların bulunduğu hesaplar üzerinde blokaj, rehin ve benzeri takyidat tesis edilemeyecek.

Uzaktan iletişimde elektronik para ve ödeme kuruluşları mevzuatı MASAK mevzuatı ile uyumlu hale getirildi

Uzaktan iletişim aracıyla yürütülecek süreçlere ilişkin hükümlerde güncellemeler yapılarak elektronik para ihracı ve ödeme hizmeti sağlayıcılara ilişkin mevzuat, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı ile uyumlu hale getirildi.

Vatandaşların, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile uzaktan iletişim aracıyla tesis edecekleri kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinin daha etkin, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesine yönelik güncelleme yapılarak MASAK mevzuatı ile uyum sağlandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx