Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmelere Başlandı

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Varank, teklifin yeni açılımlar getirdiğini, o yüzden komisyondaki müzakerelerin önemli ve değerli olduğunu söyleyerek, “Hem sektör oyuncularının beklentilerini karşılayacak maddeler var, yeni açılımlar getiren maddeler var. Bu manada da burada yapacağımız müzakereler elbette önemli ve değerli” ifadelerini kullandı.

‘ENERJİ KAYNAĞINA DAYALI TESİSLERİN KURULMASINI HEDEFLİYORUZ’

Varank, teklifin ilk imza sahibi AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’na söz hakkı verdi. Çolakoğlu, teklifin 2 yürürlük maddesi ile beraber 16 maddeden oluştuğunu kaydederek, “Teklifimizin ilk 3 maddesi 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında uygulanan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporlama sisteminin 4’üncü grup madenler haricindeki 1, 2, 3 ve 5’inci grup maden işletme ruhsatları için zorunlu olmaktan çıkarılmasıyla ilgilidir. UMREK’in dünyadaki maden işletmelerinde gönüllülük esasına dayandığı da ortadadır. 1, 2, 3 ve 5’inci grup madenlerimiz yüzeye yakın, detaylı arama faaliyetlerine ihtiyaç duyulmayan madenlerimizdir. Bu değişiklikle işletmelerimizin zaman kaybı yaşamadan daha hızlı bir şekilde faaliyetlerine geçmesi hedeflenmektedir. Yine, kanun teklifimizdeki bir maddeyle de içme ve kullanma suyu temin edilen alanlar, kıyı kanunu kapsamındaki kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere, belirlenen alanlarda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edilerek yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesislerin kurulmasına da imkan sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

‘BELEDİYELERİN MADDE KAPSAMINA ALINMASI ÖNEMLİ’

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise ilk üç maddenin maden ve enerji yatırımlarıyla, madenle ilgili olduğunu hatırlatarak, “Bu maliyet kalemlerinin azaltılması, bazı bürokratik işlemlerin azaltılması üzerine 4’üncü grup madenler dışında kalan madenler için uluslararası standartlar içeren kaynak ve rezerv raporlamasını zorunlu olmaktan çıkaran maddeleri içermektedir. Güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinin içme ve kullanma suyu barajları haricindeki baraj, göl ve göletlerde kurulmasına izin verilecek ve imar planlarını zorunlu olmaktan çıkaran 4’üncü madde bizce sorunludur. Maddede zaten bunun üzerine görüşlerimizi bildireceğiz. İmar planlarının zorunlu olmaktan çıkarılması doğru bir yöntem değildir. Aynı zamanda bir kamu kuruluşu niteliğinde olan belediyelerin de bu madde kapsamına alınması önem arz etmektedir” dedi.

‘MADDELERE TEK TEK DEĞİNİLMELİ’

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, kanun teklifinin etki analizinin kanuni bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, “Bu uygulamalarda öngörülebilirlik için ve kanun tekliflerinin tamamının etki analizi yapılmalı ve bu teklif analizleriyle birlikte Meclis’e sunulmalı. Yani bu yöntemde komisyon üyelerinin etki analizini incelemek için yeterli sürenin komisyon üyelerine tanınması önemli bir durum. Yasama sürecinin kalitesini aksi takdirde düşüren ve yöntem yerine etki analizinin komisyon üyelerine önceden verilmesi bir zarurettir. Bunu belirtmek isterim. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Bu, bir kanuni süreç. Onun haricinde konularla ilgili, maddelerle ilgili önergelerimiz olacak ve bu önergelerin takibini yapmış olacağız. Genel anlamda enerji verimliliği ve projelerini desteklemek için belirli kriterlere uymak lazım” ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx