Nobel Edebiyat Ödüllü Sinclair Lewis’in yazdığı Babbitt kitabı

Babbitt, çağdaş hayatın kısıtlayıcı sistemi içinde sıkışıp kalmış 20. yüzyıl insanını anlatan en güçlü yapıtlardan biridir.

Sinclair Lewis en büyük edebi başarısı olarak kabul edilen 1922 tarihli bu romanında, Amerikan toplumunu ve kültürünü, orta sınıfın hayat şeklini, insanları konformizme iten toplumsal baskıyı hicveder.

Babbitt’in başlattığı tartışma, muharririn 1930 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne kıymet görülmesinde tesirli olmuştur.

George Babbitt kârlı bir işi, toplumda saygın bir yeri olan eksiksiz bir yurttaş ve kendinden ziyadesiyle hoşnut bir işadamıdır.

Ait olduğu zümrenin standartlarına ahenk göstermeye çalışırken kişiselliğini yitirir ve günün birinde aslında ufkunu daraltan son derece sonlu bir hayat sürdüğünü fark eder.

Sinclair Lewis

Amerikan toplumundaki çağrışım

Lewis’in asıl mirası, Amerikan toplumundaki çağrışımı bugün de süren George Babbitt karakterini yaratmasıdır. Çünkü bu romanıyla İngilizceye orta sınıfın bedellerine ve standartlarına düşünmeden ahenk gösteren kişi manasında kullanılan Babbitt”sözcüğünü armağan etmiştir.

Sayfa:424

İş dünyası ve kentlerin istikrarı

Lewis romanda iş dünyasının ve kentlerin gelişmesinin istikrarın temeli olarak görüldüğü, seri üretimin başladığı ve tüketim toplumunun ortaya çıktığı bir ABD portresi ortaya koyar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.